Extra ondersteuning

De intern begeleider (IB)

De intern begeleider is verantwoordelijk voor het ondersteuningsbeleid op school. De ib-er coördineert de interne en externe ondersteuning. Ze heeft contact met stakeholders: schoolmaatschappelijk werkster, de onderwijsondersteuner van het Samenwerkingsverband, wijkteams, de therapeuten en specialisten.

Ergotherapie

Mocht uw kind extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van fijne- of grove motoriek of als er problemen zijn in de sensorische informatieverwerking, prikkelverwerking of het plannen en organiseren van hun taken dan is er de mogelijkheid dat uw kind bij ons op school middels ergotherapie geholpen wordt. 
Wij werken samen met KInderergotherapie Vathorst. 
Helaas kunnen wij op dit moment deze extra ondersteuning niet aanbieden, vanwege personeelstekorten. 

Jeugdgezondheidszorg

Eén of twee keer per jaar komt de schoolarts naar de algemene gezondheid van uw kind kijken. Er is daarbij altijd extra aandacht voor ogen, oren, lengte en gewicht. Ouders worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  Iedere zes weken is de jeugdverpleegkundige en jeugdarts op school aanwezig. 

De Gedragstolk

Indien wij vragen hebben over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind werken wij samen met de Gedragtolk. Zij denken mee om uw kind de beste begeleiding te bieden. 

Samenwerkingsverband De Eem

Wij vinden dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs. Soms heeft een kind extra ondersteuning, begeleiding of hulp nodig. Samen wordt gezocht naar het beste onderwijsaanbod voor elke leerling. Lukt dat niet? Dan ondersteunen wij de school en leerling.
In Samenwerkingsverband de Eem werken schoolbesturen en basisscholen in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg samen. Het gaat om 23 samenwerkende schoolbesturen van ruim 124 reguliere en speciale (basis)scholen.

Voor meer informatie:
- www.swvdeeem.nl   
- Emailadres: info@swvdeeem.nl
- telefoonnummer: 033 – 760 11 91.

JOSEE: steunpunt passend onderwijs in de regio Eemland

JOSEE is het gezamenlijk steunpunt voor jeugd en ouders van SWV de Eem (primaire onderwijs) en SWV Eemland (voortgezet onderwijs). We werken in de regio Eemland (gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Soest en Woudenberg). Het steunpunt is bedoeld om jeugd en ouders te informeren en ondersteunen op het gebied van passend onderwijs. Tegelijkertijd signaleert JOSEE het als er iets verbeterd kan worden op het gebied van passend onderwijs in de regio. Kom je ergens zelf niet uit? Neem contact op! JOSEE beantwoordt al jouw vragen, gaat in gesprek en ondersteunt waar nodig. Ook is er de mogelijkheid om op ons spreekuur (op afspraak) te komen.

Voor meer informatie: - www.josee.nu 

emailadres: contact@josee.nu 

telefoonnummer: 033 – 30 30 488.

 

Wereldwijzer
Taalklassen

Contact

Wereldwijzer Taalklassen
Engweg 3D
3828 CJ Hoogland

Tel.: 033 4722838
E-mail:

directie.wereldwijzer@meerkring.nl

Plan route

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden?
Mail dan naar: aanmelden.wereldwijzer@meerkring.nl

Helaas kunnen wij op dit moment geen leerlingen plaatsen.
U kunt wel een afspraak maken voor een intake gesprek, waarbij dan de mogelijkheden met u kunnen bespreken. 


Meerkring

Wereldwijzer taalklassen is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

 Lees verder